Tregtimi i Opsioneve

Një opsion është një instrument financiar bazuar në vlerën e sigurive bazë, siç janë aksionet. Ai i japë blerësit të drejtën, por jo obligimin, për të blerë ose shitur pasurinë bazë në një çmim dhe datë të caktuar. Opsionet përdoren gjerësisht për mbrojtjen, spekullimin dhe gjenerimin e të ardhurave. Shumë Forex Brokers me opsione i ofrojnë ato në formën e CFD-ve. Është thelbësore të zgjidhni brokerë shumë të mirënjohur dhe të mirë-regulluar, pasi ata shpesh ofrojnë asete të rrezikshme si CFD-t për tregtimin e këtyre instrumenteve. Opsionet vijnë në dy lloje: opsione blerëse (me të drejtën për të blerë një pasuri bazë) dhe opsione shitëse (me të drejtën për të shitur pasurinë bazë). Këto mund të konsiderohen analoge me blerjen dhe shitjen në tregjet financiare, dhe përdoren shpesh për të bërë spekullim mbi siguritë bazë. Për të shmangur mashtrimin dhe shëmtimët, kemi përgatitur një listë të Forex Brokers më të mira që ofrojnë opsione për tregtimin
5.77
MT5Kopjo tregtiminLeverazi i lartë
Rregullimet
FSA Labuan, FSC e Ishujve të Virgjër Britanike, VFSC
Platformat
MT5, Tejkalohet
3.97
Rregullimet
ASIC, CySEC, DFSA +6 Më shumë
Platformat
Tejkalohet
Opsionet vijnë me metrika të ndryshme për vlerësimin e rreziqeve të njohura si "grekët": Delta, Gamma, Vega dhe Rho. Këto metrika ndihmojnë në vlerësimin dhe menaxhimin e rreziqeve të lidhura me opsionet. Ndërsa opsionet ofrojnë avantazhe si leverage dhe mbrojtjen e rreziqeve, ato mund të jenë gjithashtu komplekse dhe të lidhin rreziqe të konsiderueshme. Përkundër kontratave të ardhshme, opsionet japin të drejtën, por jo obligimin për të blerë ose shitur. Ata konsiderohen asete dhe mund të tregtohen përmes brokerazheve. Kur kërkon Brokersin më të mirë të Forex për tregtimin e opsioneve, është thelbësore të kërkoni ata që ofrojnë leverage të lartë, spread të ulët dhe kosto të ulët të tregtisë. Opsionet janë instrumente komplekse, kështuqe tregtarët duhet të analizojnë të ndryshmet e ndryshme greke para se të hynë në tregun e opsioneve. Rekomandohet shumë për tregtarët, veçanërisht për fillestarët, të fitojnë një kuptim të gjithëpërfshirës të opcioneve përpara se të fillojnë të tregtojnë. Brokers më të mirë të Forex që ofrojnë opsione zakonisht ofrojnë burime edukuese dhe llogari demo për të mbështetur tregtarët në mësimin dhe praktikimin me opsionet.

Pyetje të shpeshta për Options

Si punojnë opsionet?

Opsionet janë klasa e njohur popullore e aseteve financiare që japin të drejtën, por jo obligimin për të blerë ose shitur një pasuri bazë në një çmim dhe datë të paracaktuar. Ato mund të përdoren për spekullim, mbrojtje dhe gjenerimin e të ardhurave.

Çfarë është opcion dhe llojet e tij?

Opsionet kanë dy lloje të quajtura opsione blerëse dhe opsione shitëse. Opsionet blerëse japin të drejtën, por jo obligimin për të blerë pasurinë bazë në një çmim dhe datë të caktuar, dhe opsionet shitëse japin të drejtën për të shitur pasuri bazë pa qenë i detyruar.

A është tregtia e opsioneve lojërazi?

Tregtia e opsioneve mund të sjellë rreziqe të konsiderueshme dhe kërkon njohuri të gjithëpërfshirëse të grekëve (Delta, Gamma, Vega dhe Rho). Ndërsa tregtia e opsioneve nuk është lojëme, ajo përfshin spekullim mbi fluktuacionet e çmimeve dhe mund të rezultojë në humbje nëse nuk merret në qasje strategjike.